• geld-verdienen-met-nieuwsbrief-email-marketing-header-3

Geld verdienen met de nieuwsbrief

Als u  e-mail marketing inzet, is het doel geld verdienen. Dit doet u al direct of indirect met het versturen van uw e-mail nieuwsbrief. Uitgaande van dit gegeven hoort u bij één van de volgende twee type verzenders: u verdient al geld met uw nieuwsbrief (maar mogelijk nog niet optimaal), of u wilt daarmee gaan starten.

Als u al geld verdient met uw nieuwsbrief is dat natuurlijk heel mooi, maar het kan altijd beter.

Alleen als u 100% conversie uit uw e-mail marketing haalt, mag u deze blogpost overslaan. Is dat nog niet het geval? Lees dan door voor tips en voorbeelden van geld verdienen met uw nieuwsbrief. Wie weet haalt u er iets uit waar u nog niet aan gedacht heeft!

Voorbeelden van geld verdienen met de email nieuwsbrief

Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van nieuwsbrieven uit verschillende branches, waarmee op verschillende manieren geld wordt verdiend.

  • Productverkoop
  • Advertorials en banners
  • Leadgeneratie met kennissessies

Productverkoop in uw e-mail nieuwsbrief

Voorbeeld: Onlinemakeup.nl

De nieuwsbrief van Onlinemakeup.nl is een webshop-nieuwsbrief die de artikelen uit het assortiment bevat. Dit is natuurlijk heel letterlijk ‘geld verdienen met de nieuwsbrief’: producten in de nieuwsbrief kunnen gelijk gekocht worden in de webshop.

Het voorbeeld is kenmerkend voor productnieuwsbrieven en webshops omdat de e-mail nieuwsbrief focust op twee zaken die de verkoop stimuleren: het aanbieden van korting op de bestelling, en het benadrukken van de gratis verzending.

nieuwsbrief-onlinemakeup_nl-webshop-makeup-400px

Advertorials & banners in uw e-mail nieuwsbrief

Voorbeeld: Groenten & Fruit

Naast een productnieuwsbrief is een nieuwsbrief met advertorials en banners natuurlijk ook een optie. Hieronder een voorbeeld van de Groenten & Fruit-nieuwsbrief, waarin duidelijke advertorials in zijn opgenomen naast de marktberichten.

groenten-en-fruit-advertorial-400px

Door de advertorials een andere achtergrond te geven en een gecentreerde toptitel
– advertorial – aan te geven, is het naar de ontvangers overduidelijk dat het om advertorials gaat.

De advertorials worden door de uitgever Reed Business beheerd, die op de adverteerderspagina informatie biedt over plaatsings- en bestandsgrootte.

Daarnaast wordt de specifieke advertentie-informatie genoemd, waaronder advertorials, full banners en sponsorlinks. Mocht u zelf op een dergelijke manier geld willen verdienen met uw nieuwsbrief, dan is een vergelijkbare pagina een aanrader voor duidelijkheid naar potentiële adverteerders.

Leadgeneratie met kennissessies

Voorbeeld: Pink Elephant-nieuwsbrief

Voor niet-directe verkoop of advertenties is er een derde mogelijkheid: geld verdienen door het genereren van leads met uw nieuwsbrief. Voor veel bedrijven is dit al een standaard tactiek in hun online marketingstrategie. Dit kan met al dan niet betaalde trainingen, workshops en kennissessies. Op deze manier kunnen mensen kennismaken met een bedrijf zonder direct klant te worden.

pink-elephant-sessie-400px
Daarnaast kunnen al bestaande klanten die zich aanmelden voor kennissessies en workshops kennismaken met nieuwe diensten en producten van een bedrijf.

Weten wat werkt zonder uw nieuwsbriefleden af te schrikken

Nieuwsbriefleden afschrikken met een te promotioneel ingestoken nieuwsbrief is natuurlijk het laatste wat u wilt. Om dit te voorkomen zijn een aantal zaken van belang. Deze komen elke keer terug bij het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief. Hieronder noem ik een aantal zaken en geef ik tips hoe u er rekening mee kan houden.

Deze tips gelden overigens niet alleen als u een nieuwsbrief met advertorials & banners stuurt: ook als u aan productverkoop doet in uw nieuwsbrief of het genereren van leads met kennissessies zijn ze van belang.

Zaken om rekening mee te houden:

  • Relevantie
  • Verhouding nuttige content <> reclame / promoties
  • Frequentie
  • Kwaliteit van advertenties

Relevantie

Om met relevantie te beginnen: stel dat u een nieuwsbrief verstuurt met financieel nieuws. Het staat dan raar als u daarin advertenties opneemt voor grasmaaiers, of keukens. Zorg er dus voor dat niet alleen de reguliere content maar zeker ook de advertenties aansluiten bij de doelgroep. Een financiële nieuwsbrief heeft baat bij advertenties van banken, verzekeringen, beleggingspartijen en dergelijke. Promoties van financiële events en workshops en budget beheersoftware horen daar bijvoorbeeld ook bij.

Door de advertenties relevant te maken snijdt het mes aan twee kanten. Uw nieuwsbriefleden ontvangen relevante content, want het sluit aan bij hun interesses. Daarnaast zal de engagement groter zijn: de nieuwsbriefleden klikken sneller door op zulke advertenties door de hogere relevantie, en dat maakt de adverteerder weer blij.

Deze relevantie geldt natuurlijk ook voor productnieuwsbrieven en het promoten van kennissessies. Vraag van tevoren (of vroeg in de e-mailrelatie) naar voorkeuren of interesses van nieuwsbriefleden. Op die manier kunt u de inhoud van uw e-mail marketing afstemmen op de doelgroep. De juiste inhoud voor de juiste doelgroep zorgt voor betere relevantie, wat daardoor weer zorgt voor betere conversie.

Verhouding nuttige content <> reclame / promoties

Naast de relevantie is de verhouding van uw eigen content en banners / promoties net zo belangrijk. De juiste balans zorgt ervoor dat een nieuwsbrief niet te promotioneel overkomt, wat weer helpt in de acceptatie en eerdergenoemde engagement.

Een optie die nog niet vaak toegepast wordt is de volledig gesponsorde nieuwsbrief. In dit geval staat een nieuwsbrief volledig in het teken van een promotionele actie voor een adverteerder, en dit wordt aan het begin (of in de onderwerpregel) van de nieuwsbrief ook duidelijk gemaakt aan de ontvanger.

Deze alternatieve manier van advertenties in nieuwsbrieven zorgt ervoor dat de niet-gesponsorde nieuwsbrieven uw reguliere content bevatten zonder advertenties.

Actiemailings en productnieuwsbrieven van een webshop hebben qua nuttige content baat bij specifieke productinformatie en tips. Denk bijvoorbeeld aan inspiratie voor de toepassing van producten, tutorial-video’s en dergelijke om mensen te helpen het product op de juiste manier of nieuwe manieren te gebruiken.

Voor het aanbieden van kennissessies via e-mail marketing geldt dat het weggeven van specifieke kennis een mooi gebaar is. Dit kan bijvoorbeeld een samenvoeging zijn van een aantal tips over een specifiek onderwerp, of resultaten van een onderzoek dat onderdeel is van een kennissessie.

Frequentie

Hou daarnaast ook de frequentie in de gaten. Verwachtingsmanagement kan hierbij helpen. Geef bij het aanmelden door nieuwe leden aan hoe vaak (ongeveer) zij wat kunnen verwachten via e-mail. Neem een beslissing over deze frequentie en hou uzelf hieraan. Een te hoge frequentie kan zorgen voor een gevoel van overbelasting van de inbox bij de ontvanger: u bent waarschijnlijk niet de enige die commerciële e-mail verstuurt.

Let wel op het volgende: als u met een lage frequentie (bv. 1x per 2 maanden) nieuwsbrieven stuurt, bestaat de kans dat u als merk of organisatie ‘vergeten’ wordt door de ontvanger. Blijf dus zoveel mogelijk top-of-mind en ontdek de ideale frequentie. Dit ontdekken kan even tijd kosten, maar betaalt zich terug in een loyaal lezerspubliek dat weet wanneer ze uw nieuwsbrief kan verwachten.

Kwaliteit content

Naast de al eerdergenoemde relevantie is de kwaliteit van de content en advertenties ook van belang. Een banner of advertorial in uw nieuwsbrief en het achterliggende aanbod moet minimaal op het niveau van uw nieuwsbrief liggen. Dit zorgt voor consistentie in de communicatie en, net als de relevantie, zal dit zorgen voor betere respons vanuit de ontvangers.

Als u een productnieuwsbrief stuurt, dan is de kwaliteit van de productfotografie en de correctheid van de productomschrijving belangrijk. U wilt de producten natuurlijk zo aantrekkelijk mogelijk presenteren!

Bij het promoten van kennissessies voor leadgeneratie is niet alleen duidelijke informatie van belang. Het meesturen van reviews door mensen die eerder de kennissessies hebben bezocht is een ijzersterk overtuigingsmiddel.

Als het gaat om het controleren van uw e-mail nieuwsbrief voordat deze verzonden wordt, is de MailPlus nieuwsbrief checklist een aanrader. Deze kunt u elke keer gebruiken als u een nieuwsbrief verzendt.

Wanneer heeft u geld verdiend met uw nieuwsbrief?

Laat ik de gesponsorde nieuwsbrief als voorbeeld nemen. Als uw nieuwsbrief advertenties bevat, dan zijn er meerdere partijen als belanghebbenden. Niet alleen uzelf en uw nieuwsbriefleden, maar ook de adverteerder is erbij betrokken.

Voor u als verzender geldt mogelijk dat u minimaal 10% conversie wilt uit uw nieuwsbrief, en uw nieuwsbriefleden willen vooral relevante content ontvangen. De adverteerder daarentegen wil zoveel mogelijk kliks op zijn advertenties zodat hij een behoorlijke conversie bereikt.

Door van tevoren doelstellingen per nieuwsbrief per periode in te stellen en deze met adverteerders af te stemmen, is het meten of een nieuwsbrief succesvol is het makkelijkst. Als u namelijk alleen de uiteindelijke conversie meet zonder van tevoren doelstellingen vast te leggen (gebaseerd op realistische verwachtingen), dan is het lastig om vast te stellen of u geld heeft verdiend met de nieuwsbrief, en of een nieuwsbrief succesvol is.

Mocht u niet een gesponsorde nieuwsbrief hebben, maar gaat het om een productnieuwsbrief? Ook in dat geval zijn er doelstellingen aan te hangen qua conversie en omzet. Dat geldt ook voor nieuwsbrieven waarbij leadgeneratie van belang is. Het genereren van leads in een bepaalde periode kan als bruikbare doelstelling gesteld worden. Op die manier is voor elke vorm van geld verdienen met de nieuwsbrief een of meer doelstellingen te bedenken die realistisch en meetbaar zijn.

Lezers eerst!

Ongeacht hoe u geld verdient met uw nieuwsbrief: de nieuwsbrieflezers gaan voor. Stoot u ze namelijk voor het hoofd met de inhoud van uw nieuwsbrieven, dan gaat de engagement snel omlaag. In het ergste geval meldt men zich zelfs af: dat is wel het laatste wat u wilt. Een nieuwsbrief is niet alleen succesvol als er goede conversie op plaats vindt: de ontvangers zelf moeten de boodschap ook begrijpen en waarderen. Op die manier bouwt u een gezonde relatie op met behulp van e-mail marketing.