• mailplus-release-2015-communicatiewaarde-model-https

Hoeveel communicatiewaarde gaat u dit jaar genereren?

In het tweede deel van deze blogreeks gaan we graag wat dieper met u in op de vraag hoe u nu binnen het Communicatiewaarde-model een target bepaalt voor een bepaalde periode. Door het bepalen van dit target spreekt u namelijk een duidelijke ambitie uit of stelt een duidelijk doel voor uw e-mail marketingactiviteiten voor deze periode. Immers, ook voor uw andere marketingkanalen bepaalt u ieder jaar wat u daarmee wil bereiken. Denk aan X bezoekers op uw website, een bereik van Y op social media of een SEO-resultaat van Z.

Communicatiewaarde-model

Voordat we ingaan op het instellen van targets nog even een korte samenvatting van wat het Communicatiewaarde-model ook al weer is. Het Communicatiewaarde-model geeft u een beeld van uw e-mail marketingsucces gebaseerd op het bereik van uw e-mails, de frequentie van het versturen van uw e-mails en de interactie op uw e-mails (opens, doorkliks en afmeldingen). Voor meer achtergrondinformatie over dit model, lees ‘Wat is de waarde van uw e-mail communicatie?

Target instellen voor het Communicatiewaarde-model

In MailPlus kunt u aangeven hoeveel waarde (in euro’s) u in een bepaalde periode wilt behalen (bijvoorbeeld per jaar) met uw e-mailcommunicatie. MailPlus maakt zo inzichtelijk of u op koers ligt voor de realisatie van uw target. Het bepalen van het target kan op twee manieren:

  1. Op basis van kosten
  2. Op basis van historische waarde

mailplus-communicatiewaarde-target2

Target bepalen op basis van kosten

E-mail marketing levert veel op, maar er zitten ook kosten aan verbonden. In een e-commerce-omgeving kunt u makkelijk opbrengsten die u vanuit uw e-mailings maakt afzetten tegen de investering die u in e-mail marketing doet. Met het Communicatiewaarde-model kunt u nu hetzelfde doen. Door waarden toe te kennen aan het feit dat de e-mail wordt afgeleverd in de inbox, wordt geopend en dat er wordt doorgeklikt rekent MailPlus uit wat de totale waarde per verzonden e-mail en e-mailing is. De totaalwaarde per periode kunt u afzetten tegen de kosten die u in die periode voor e-mail marketing maakt. Die kosten bestaan uit:

  1. De jaarlicentie voor het gebruik van MailPlus
  2. De e-mailbundels voor het versturen van de e-mailings vanuit MailPlus
  3. Eventuele set-up van het MailPlus-account in het eerste gebruiksjaar van MailPlus
  4. De uren van de (e-mail) marketeer die de e-mailings verstuurt (intern tarief)
  5. Eventuele inkoop van afbeeldingen (fotostock o.i.d.) voor gebruik in de e-mailings

De totale kosten in bijvoorbeeld een jaar moeten worden gedekt door de totale waarde van de e-mailcommunicatie in dat jaar. En eigenlijk zou u hier nog een marge van X% willen opzetten om inzichtelijk te maken wat de winst van de inzet van e-mail marketing dat jaar is geweest.

Target bepalen op basis van historische waarde

Een andere manier om een target voor de communicatiewaarde van e-mail in te stellen is door te kijken naar de waarde in een voorgaande periode en hier een bepaald groeipercentage aan te verbinden. Dat kan enerzijds door te kijken naar uw bereik en anderzijds door te kijken naar de frequentie waarin u mailt.

Stel: u had aan het begin van vorig jaar 10.000 contacten in uw e-maildatabase en op de laatste dag van dat jaar telde uw bestand 15.000 contacten of e-mailadressen. Dit betekent een gemiddelde groei van 2.500 contacten in dat afgelopen jaar. Voor het gemak gaan we er van uit dat deze groei zich in dit jaar doorzet en u dus aan het einde van dit jaar 17.500 contacten heeft in uw database. Wij rekenen hier expres met een gemiddelde omdat de groei geleidelijk plaats vindt en er per maand contacten bijkomen en niet ineens 5.000 gelijk aan het begin van het jaar.

Nu we hebben vastgesteld wat het bereik (B) zal worden in het nieuwe jaar, gaan we hier de formule van het Communicatiewaarde-model op loslaten. Daarbij gaan we uit van dezelfde frequentie (F) en dezelfde gemiddelde waarde per e-mail (We-mail). Als de frequentie zou toenemen of de waarde per e-mail, dan wordt het target uiteraard nog hoger. De formule luidt als volgt:

communicatiewaarde-model-formule

CW = 17.500 x 24 x € 0,25 = € 105.000

In bovenstaand voorbeeld zijn naast het bereik ook de frequentie en de waarde van de e-mail fictieve waarden, maar u begrijpt hoe u op deze manier een target kunt bepalen voor het nieuwe jaar als u met uw echte cijfers aan de slag gaat in MailPlus. U zult ook begrijpen dat u voor het realiseren van het target zelf aan de knoppen zit en u volledig in control bent.

Pas het Communicatiewaarde-model toe en wordt nog succesvoller met e-mail marketing

Wilt u na het lezen van deze blogpost direct aan de slag met het Communicatiewaarde-model, maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw MailPlus-partner of MailPlus Support. Zij helpen u graag verder. Heel veel succes!