• blog-tips-voor-conversie_hoofdvisual

Tips voor betere conversie met e-mailmarketing

Als een bedrijf stopt met het inzetten van e-mail marketing, is een vaak gehoorde reden dat het niet genoeg oplevert, dat het te lastig is of teveel tijd kost.

Elk marketingkanaal heeft aandacht en tijd nodig om tot (betere) resultaten te leiden. Dat geldt zeker ook voor e-mail marketing! De vraag is alleen: hoe kunt u met zo min mogelijk moeite toch zoveel mogelijk bereiken? Hieronder staan een aantal tips waarmee u in 5 verschillende situaties uw conversie kunt verbeteren:

1. Hoe genereer ik met mijn nieuwsbrief meer omzet in mijn webshop?

a) Segmentatie op interessegebied(en) klinkt oubollig, maar kan een uitkomst zijn. Als het publiek niet datgene aangeboden krijgt waar ze interesse in heeft, dan is de kans dat er uiteindelijk iets besteld wordt niet groot. Wanneer u het interesseprofiel koppelt aan (een deel van) de inhoud van een bericht, dan krijgt een persoon alleen de producten te zien waar hij/zij interesse in heeft. Een relevante e-mail betekent dat de ontvanger er blij mee is, en eerder geneigd is aankopen te doen. Twee vliegen in 1 klap!

b) Afhankelijk van het aantal producten in de e-mail is het een optie om minder producten in een e-mail te stoppen met meer informatie en overtuigingskracht. Een e-mail met 10 producten biedt minder ruimte om te verkopen dan een e-mail met 1 tot 3 producten. Er is dan wel minder keus, maar de ontvanger krijgt wel het gevoel dat de producten belangrijk zijn doordat er zo weinig in de e-mailing staan.

Het combineren van optie a) en b) kan leiden tot een gevarieerder e-mailvolume en inhoud. Dit kost meer werk, maar kan ook meer opleveren. Het is dus belangrijk een afweging te maken tussen kosten en baten en hier een middenweg in te vinden.

2. Voor een enquête heb ik een uitnodiging via e-mail verstuurd: de respons is alleen erg laag. Hoe krijg ik deze respons omhoog?

Dit kan op de volgende manieren:

a) Maak duidelijk dat de respons erg gewaardeerd wordt, en wat er met de ingevulde data gedaan wordt. Verwachtingsmanagement is in alle communicatievormen belangrijk. Dit geldt helemaal wanneer de input van mensen wordt gevraagd.

b) Breng via andere kanalen de enquête onder de aandacht: op uw website, telefonisch, in e-mail handtekeningen en via social mediakanalen. U kunt eenvoudig linken naar de landingspagina met de enquête in MailPlus. E-mail hoeft hier niet het enige kanaal voor te zijn: gebruik de kracht van andere kanalen om de enquête nog beter te verspreiden.

c) Stuur een herinnering. E-mail is dan wel niet zo vluchtig als een tweet op Twitter of een Facebook-update, maar door volle inboxen kan een e-mail gauw gemist worden of in de vergetelheid raken. Een herinnering na 5 à 10 dagen zorgt voor een behoorlijke groei in respons.

3. Ik organiseer een event, maar het aantal aanmeldingen blijft achter: wat kan ik daar aan doen?

a) Maak duidelijk waarom het evenement ‘value-for-money’ is: wat gaat de bezoeker eruit halen? Geef voorbeelden van wat men leert, opsteekt. Een samenvatting van een eerder evenement of informatie over de sprekers kan hierbij ook helpen.

b) Geef de mogelijkheid aan mensen om toegangskaarten te winnen door het nieuws te verspreiden: al wordt slechts een paar procent van de tickets weggegeven, dit valt in het niet vergeleken bij de extra (bijna gratis) promotie door diegenen die de tickets willen winnen. Hierbij zijn duidelijke regels voor deelname, looptijd van de wedstrijd en dergelijke zeer belangrijk, om onduidelijkheden en teleurstellingen te voorkomen.

c) Stel een ‘early bird’ systeem in als dit nog mogelijk is. Als een evenement over 2 maanden plaats gaat vinden, laat mensen die vroeg aanmelden een korting verdienen van 5% à 10% op de tickets. Dit helpt voor het initiëren van ‘buzz’ over het evenement en een vlotter verloop van de ticketverkoop.

4.Onze nieuwsbrief bevat naast bedrijfs- en productnieuws ook altijd 1 aanbod: wat kan ik doen om dit aanbod beter onder de aandacht te brengen?

a. Het combineren van nieuws en een (speciaal) aanbod is hier een mogelijkheid. Aan het einde van een nieuwsartikel in de e-mail kunt u een link toevoegen naar een ‘maak nu gebruik van ons aanbod voor X’ en niet alleen een link naar het volledige artikel over nieuws ‘X’. Op die manier wordt het publiek op de urgentie én het aanbod gewezen binnen een artikel.

b. Een andere mogelijkheid is om het aanbod in een afwijkend format, kleur en / of lettertype te plaatsen, en niet aan het eind van de nieuwsbrief. Een artikel dat eruit springt ten opzichte van de andere inhoud zorgt voor extra aandacht, zonder dat het gelijk schreeuwerig hoeft te zijn.

5. Om de mond-tot-mond reclame te stimuleren, hebben wij een actie via e-mail lopen. Hier wordt echter nauwelijks op gereageerd. Hoe kunnen we het publiek enthousiast maken?

Weet iedereen wel van de actie af? Als een klant een bepaalde periode klant is, en aan het begin van het klant-zijn op de hoogte is gebracht van de actie, kan het zijn dat dat alweer is weggezakt. Herhaling is de moeder van marketing: hoe vaker iets onder de aandacht wordt gebracht, hoe beter de boodschap overkomt én blijft hangen bij de ontvanger (zie ook hier en hier).

In een dergelijke situatie is het dus van belang om een duidelijke customer lifecycle management-plan te hebben, inclusief de promotie van mond-tot-mond reclame. Dit moet niet via een eenmalig contactmoment zijn, maar via verschillende kanalen en contactmomenten onder de aandacht gebracht worden.

Betere conversie kost tijd en moeite

Om maximaal resultaat uit e-mail marketing te halen, moet er ook tijd en moeite in gestoken worden. Een voordeel van het kanaal is dat er veel geautomatiseerd en gemeten kan worden. Op die manier valt de hoeveelheid tijd en moeite die het kost mee om toch betere conversie te behalen met e-mail marketing. Daarnaast zijn resultaten goed en makkelijk te meten. Er is gauw te achterhalen waarom een campagne juist goed of slecht presteert. A/B-testen op verschillende factoren helpt u op weg voor verdere optimalisatie.