MailPlus-connector voor Exact Synergy

Koppel eenvoudig MailPlus met Exact Synergy

Met de connector worden contactgegevens tussen Exact Synergy en MailPlus uitgewisseld. Zo beschikt u altijd over de meest actuele contactgegevens. Dit bespaart veel tijd en voorkomt fouten.

Mis geen contact!

Een e-mailadres dat onbereikbaar is, wordt in MailPlus als bounce geregistreerd. Zo’n bounce wordt door de connector automatisch in Exact Synergy opgevolgd met een taak. De juiste account manager krijgt het verzoek om de gegevens te controleren en actie te ondernemen.

Grip op saleskansen

Een klik in uw e-mailing is meer dan alleen een muishandeling. Het zegt iets over de interesses van de lezer en biedt aanknopingspunten voor vervolgacties. Kliks worden daarom automatisch doorgezet naar Exact Synergy. Workflows gekoppeld aan de juiste account manager zorgen er vervolgens voor dat saleskansen optimaal worden benut.

Meer informatie over de MailPlus connector voor Exact Synergy

Ontwikkeld door integratiepartner Optimizers
Kosten: €100,- per maand
Leadgeneratie en klantbehoud met e-mail marketing en CRM