MailPlus-connector voor Google Analytics

Koppel eenvoudig MailPlus met Google Analytics

Uitgebreid campagne-overzicht

Binnen elke mailing in MailPlus worden gedetailleerde parameters meegegeven. Deze worden door Google Analytics herkend en opgevangen. De campagnes in Google Analytics kunt u vervolgens benutten voor uitgebreide analyses.

Bepaal tracking per link

De Google Analytics-connector werkt op mailing- én op linkniveau. Tijdens het opstellen van het e-mail bericht in MailPlus, bepaalt u zelf de parameters van de tracking. Hierdoor is de mailing voor u altijd eenvoudig te herkennen en te analyseren.

Heeft u vragen over de Google Analytics integratie? Neem dan contact met ons op via: 079 363 12 10.