Europees Parlement stemt voor nieuwe privacyregels

Onderhandelaars van de LIBE-commissie van het Europees Parlement hebben in een kortdurende stemming voor een nieuwe set Europese privacyregels gestemd. Hierdoor kan er nu over de nieuwe privacyregels onderhandeld worden met de Europese Raad van Ministers. Op de laatste vergadering voor de parlementsverkiezingen in mei 2014 wil Jan Philippe Albrecht, lid van de LIBE-commissie, de privacyverordening in stemming brengen. Dit wil hij doen ongeacht de uitkomst van een volgende onderhandelingsronde.

Het goede nieuws voor marketeers is dat er in de nieuwe privacyregels minder fel op gegevensgebruik (voor bijvoorbeeld profileren) wordt ingezet. In eerste instantie was opt-in voor alle dataverzameling een eis van Albrecht, maar in de nu aangenomen voorstellen komt dat niet meer voor. Daar staat nu wel tegenover dat transparantie strenger in de gaten wordt gehouden. Als het gaat om gegevensverzameling voor marketing en profileren moet iemand hiervan op de hoogte zijn en er bezwaar tegen kunnen maken.

Voorlopig verandert er niets voor marketeers. Afhankelijk van de invoering van de nieuwe privacyregels zal het in de loop van 2014 van belang worden om uit te kunnen leggen hoe en waarvoor er bepaalde data van mensen verzameld en gebruikt wordt.

Voor e-mail marketing en cookies blijft dezelfde opt-in regelgeving bestaan zoals al gold. Na het verkrijgen van een opt-in hoeft er echter niet nogmaals om toestemming gevraagd te worden voor eventuele andere profieldata die opgeslagen wordt in een database. Een van de knelpunten die overblijft is het begrip persoonsgegeven. Cookiedata en IP-adressen vallen onder persoonsgegeven volgens de Europese Commissie en het Parlement: dergelijke technische data wordt namelijk gebruikt om te segmenteren en kan uiteindelijk tot inbreuk op de privacy leiden.
Bron: Marketingfacts.nl