Nationale E-mail Benchmark 2013

Ook dit jaar presenteert de DDMA Council E-mail de Nationale E-mail Benchmark. De benchmark biedt inzicht in de Nederlandse verzending van Electronic Direct Mail* (EDM’s) op brancheniveau. Vergelijk uw eigen e-mail marketingresultaten met branchegenoten.

 

Deze editie van de E-mail Marketing Benchmark bevat gedetailleerde resultaten, ditmaal gebaseerd op 107.885 verzonden EDM’s binnen Nederland in 2012. Met deze EDM’s zijn in totaal ruim 4,59 miljard e-mails verstuurd. De benchmark 2013 laat een paar opvallende uitkomsten zien op het gebied van gemiddelde open- en klikratio, populairste dag en tijdstip en in hoeverre de omvang van het e-mailbestand invloed heeft op de responsratio’s.

 

Onderzoeksopzet

De ESP’s (E-mail Service Providers) hebben data van verzonden EDM’s binnen Nederland in 2012 aangeleverd bij de DDMA. Hierbij gaat het om Nederlandse EDM’s; datavan Nederlandse verzenders of data van e-mailingsdie in het Nederlands zijn verzonden. Dus geen Engelstalige mailings naar het buitenland door een Nederlandse verzender. In de benchmark zijn de onderstaande ratio’s berekend. Deze ratio’s zijn conform de DDMA Standaardisatie e-maildefinities gedefinieerd.

 • Accepted Rate (AR)
 • Hard Bounce Rate (HBR)
 • Soft Bounce Rate (SBR)
 • Confirmed Open Rate (COR) unique
 • Click Through Rate (CTR) unique
 • Click to Open Rate (CTO) unique

Tevens zijn de EDM’s met de volgende kenmerken aangeleverd:

 • Branche
 • Markt
 • Omvang e-mailbestand
 • Verzenddag
 • Verzendtijdstip

Voor editie 2013 hebben naast MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions en Webpower, ook Emark en E-Village een bijdrage geleverd.

[buttons type=”yellow” size=”medium” rounded=”no” style=”flat” link=”http://ddma.nl/kennisbank/nationale-e-mail-benchmark-2013/” target=”blank”]Download de Benchmark[/buttons] *Definitie EDM: E-mailings die in batch zijn verzonden, met een ondergrens van 500. Transactionele, service en event driven e-mails vallen hier dus niet onder.

Bron: DDMA.nl

De Nationale E-mail Benchmark 2014 is nu ook beschikbaar.