Loading...

De unieke oplossing speciaal voor franchiseformules

Realiseer samen met al uw franchisenemers meer conversie uit uw nieuwsbrief met lokale content en zorg samen voor een groeiend klant- en contactbestand.

Voor franchisegevers én franchisenemers

Met MailPlus Franchise gaan franchisegevers en franchisenemers samen aan de slag om e-mail marketing relevanter en succesvoller te maken. Een franchisegever voert de regie en maakt de centrale nieuwsbrief op en voegt landelijke content toe. Na publicatie van de centrale nieuwsbrief door de franchisegever, kan iedere franchisenemer zijn eigen content toevoegen en zijn eigen nieuwsbrief versturen naar zijn eigen klanten en contacten.

Franchisegever

Maak van je franchiseformule een nog groter succes
Centraal opstellen en publiceren van de
nieuwsbrief
Beheer van accounts, templates en
formulieren
Nieuwsbrieven versturen in dienst
van franchisenemers
Controle over alle versies van de
nieuwsbrief
Heldere rapportages van alle
franchisenemers
Bekijk product

Franchisenemer

Maak van je franchise-onderneming een nog groter succes
Eigen content toevoegen aan
nieuwsbrieven
Eigen versie van deze nieuwsbrief
verzenden
Eigen contacten beheren
Eigen klant/contacten bestand
laten groeien
Eigen rapportages per verzonden
nieuwsbrief
Bekijk product