MailPlus-connector voor comScore

Koppel eenvoudig MailPlus met comScore

Koppel comScore aan uw MailPlus-account. Zo heeft u direct inzicht in uw cijfers en statistieken. U kunt de data van comScore combineren met uw eigen output, zoals gegevens uit uw nieuwsbrieven en mailings. Er ontstaat dan een compleet beeld van waar u als bedrijf staat en wat uw uitdagingen zijn.

Uitgebreid campagne-overzicht

Binnen elke mailing in MailPlus worden gedetailleerde parameters meegegeven. Deze worden door ComScore herkend en opgevangen. De campagnes in ComScore kunt u vervolgens benutten voor uitgebreide analyses.

Bepaal tracking per link

De ComScore-connector werkt op mailing- én op linkniveau. Tijdens het opstellen van het e-mail bericht in MailPlus, bepaalt u zelf de parameters van de tracking. Hierdoor is de mailing voor u altijd eenvoudig te herkennen en te analyseren.

Heeft u vragen over de MailPlus-connector voor ComScore? Neem dan contact met ons op via: 079 363 12 10.