DDMA-onderzoek usability e-mailnieuwsbrieven Ziggo, Essent, WNF en anderen

Kortgeleden zijn op de website van de DDMA de resultaten van een e-mailnieuwsbrief usability-onderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek werd eerder dit jaar uitgevoerd met deelnemende partijen als OHRA, Ziggo, HB Care, Bruna en A. Vogel.

De verschillende nieuwsbrieven werden door het analyseren van gebruikersgedrag en eyetracking getest op relevantie voor de doelgroep, een van de belangrijkste factoren voor succes in e-mail marketing. Uit het onderzoek kwamen allerlei punten voor verbetering naar voren. Voor Ziggo betekende dit dat de nieuwsbrieven wat minder lang moesten worden, terwijl in het geval van HB Care gold dat het kleurgebruik teveel op vrouwen was gericht.

In totaal deden veertien bedrijven mee aan het onderzoek. Dit waren Allsecur, Essent, Kia Motors, A. Vogel, WNF, MoneYou, Bruna, Ziggo, OHRA, Van Dijk, Reumafonds, Postnl, HB Care en NUON. Het onderzoek is uitgevoerd door Netprofiler.

nieuwsbrief-usability-test-netprofiler-email-marketing-ddma

In het onderzoek werden de nieuwsbrieven beschikbaar gesteld in een mailbox van een Outlook.com-account en in een Gmail-account. Onderwerpregels die eruit sprongen waren vooral de kortere onderwerpregels. In het onderzoek wordt onder andere de nadruk gelegd op de connectie tussen afzender en onderwerpregel. Kwam dit goed overeen, dan waren de respondenten eerder geneigd een nieuwsbrief van die afzender te openen dan wanneer dat niet het geval was.

In het geval van de content zelf was de bevinding dat het eerste artikel moet aansluiten op de onderwerpregel.

nieuwsbrief-usability-onderzoek-moneyou-postnl

Bij MoneYou sloot het eerste artikel niet goed aan op de onderwerpregel: promotie van de MoneYou Sparen App, terwijl de onderwerpregel over doelsparen.nl ging. Postnl deed het beter: de MijnPakket-app werd gepromoot, wat ook terugkwam in het eerste artikel.

Relevantie telt in e-mail marketing

Het onderzoek legde ook de focus op de relevantie: Er wordt in het rapport aangegeven dat de respondenten verwachtten dat de nieuwsbrief relevante informatie en actualiteiten bevat, en niet zozeer bedrijfsspecifieke informatie.

nieuwsbrief-usability-onderzoek-relevantie-nuon-moneyou

Over de nieuwsbrief van Kia Motors wordt gemeld dat deze informatie bevat over skydiven en een secretaresseverkiezing bij Kia. Dit werd niet verwacht door de respondenten. Nuon bood in zijn nieuwsbrief wèl content die aansloot bij de verwachtingen van de respondenten.

Op het gebied van layout wordt in het rapport aangegeven dat een nieuwsbrief het beste maximaal vijf artikelen bevat. Daarnaast moeten afbeeldingen sprekend zijn en passen bij de artikelen, en dat de kleur wit niet de overhand heeft in de nieuwsbrief.

Bovenstaande en andere resultaten van het onderzoek waaronder een heatmap zijn op de kennispagina van DDMA te downloaden via deze link.

Inspiratie voor een e-mail marketing template nodig? Bekijk de template gallery op deze pagina.